De vereniging

De vereniging stelt zich ten doel het instand houden en verbeteren van het ras of kleurslag van erkende kleindieren zoals o.a. hoenders, konijnen, duiven, sier- en watervogels. Zij doet dit onder meer door:

* het organiseren van jongdieren dagen
* het organiseren van clubshows
* het houden van lezingen en fokkersavonden
* het verstrekken van informatie aan belangstellenden over huisvesting, voeding of ziektes
* advisering en/of bemiddeling bij aankoop van dieren
* begeleiden van nieuwe fokkers
* jaarlijkse ent rondes om besmettelijke ziektes te voorkomen
* het tatoeëren van konijnen

Daarnaast neemt KSV Venray ook haar verantwoordelijkheid in de maatschappij door regelmatig op verzoek met haar dieren acte de présance te geven. Genoemd kunnen worden verzorgingstehuizen, markten e.d.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Venray. Hun clubgebouw is Café 1878 in Leunen


konijn kip haan eenden duiven