Dierenparade Noordshow 2021 naar Hardenberg


Geplaatst op: 21 januari 2021

Het bestuur van de Dierenparade Noordshow heeft het voornemen hun show in 2021 te gaan onderbrengen in “Evenementenhal Hardenberg”. De show zal dan (behoudens goedkeuring KLN, NBS en Facilitair bureau) gehouden worden op 16, 17 en 18 december.

Samen met de leden van de Noordshow en de vele vrijwilligers werd op 6 januari (via ZOOM) al stil gestaan bij een vertrek uit Assen. Het is waarschijnlijk goed u hierbij het volgende mee te geven wat belangrijk was in de besluitvorming.

➢ De eigenaar Libéma van de Expo Hal in Assen heeft het contract opgezegd. Daar kunnen we dus onder deze eigenaar niet meer terecht.

➢ De Expo Hal in Assen staat te koop, maar een koper heeft zich nog niet aangediend en het is ook niet de verwachting dat deze er voor 1 februari 2021 zal zijn. (Voor deze datum moet de tentoonstellingsaanvraag bij het FB zijn.) Ook over de wat verdere toekomst van Expo Assen is grote onzekerheid.

➢ De Dierenparade Noordshow was het liefst in Assen gebleven, maar die mogelijkheid is er dus niet.

➢ Na onderzoek in Noord Nederland bleken twee alternatieve locaties geschikt. Het WTC Expo in Leeuwarden en “Evenementenhal Hardenberg” te Hardenberg. (Alle andere mogelijke locaties zijn onderzocht, maar niet geschikt – te klein - bevonden).

➢ Voor beide genoemde locaties is de eerste week van januari onbespreekbaar omdat beide hallen voor die week al langjarige contracten hebben lopen met andere evenementen.

➢ Voor de locatie Leeuwarden is alleen medio November een optie. (andere perioden niet beschikbaar).

➢ Voor de locatie Hardenberg is alleen de 3 e week van December een optie. (andere perioden niet beschikbaar).

➢ In het gesprek op 6 januari met de aanwezige leden en vrijwilligers is een overgrote voorkeur uitgesproken voor Hardenberg. Daarbij zijn door hen de meer centrale ligging van Hardenberg en het feit dat Duitsland dichter bij is als voordelen ingebracht. Ook de mogelijkheid voor een samenwerking met de kleindierenverenigingen uit Overijssel en de NOP zijn genoemd. Als bezwaar tegen Leeuwarden is ook genoemd dat de Noordshow als bondstentoonstelling in november te vroeg is.

Dierenparade Noordshow realiseert zich terdege dat dit gevolgen zal hebben voor sommige andere tentoonstellingsorganisaties in het land. Als de KLN bondsshow van begin januari verhuist naar half december dan betekent dit wat voor de shows in bijv. Druten, Enschede, Kampen, maar ook zeker voor de Dierenparade Noordshow zelf.

Het bestuur gaat er vanuit dat niet direct de zelfde aantallen dieren op de show in Hardenberg zullen komen die we in Assen hadden. Er is echter geen andere keus. Stoppen met de Dierenparade Noordshow na 42 edities is in ieder geval voor het bestuur, de leden en de vrijwilligers geen optie.

Over deze verandering heeft men als shows al een paar keer met elkaar gesproken. Afgelopen donderdag was er nog een gezamenlijk overleg. Daarbij waren naast de bonden KLN en NBS ook de betrokken tentoonstellingen aanwezig. Binnenkort wordt nog eens gekeken of een verschuiving in de tentoonstellingsagenda mogelijk is. Immers onze showweek in de 1ste week van januari komt beschikbaar.

De Noordshow zal een aanvraag naar het FB sturen voor 1 februari. Dierenparade Noordshow heeft belang bij een florerende kleindieren organisatie op alle niveaus. We hopen dat er begrip ontstaat voor de gedwongen verhuizing (datum en plaats) en dat we elkaar opzoeken waar nodig, met elkaar gaan overleggen en misschien wel gaan samenwerken. Voor de toekomst zijn we elkaar zeker nodig.

Over de verdere uitwerking zullen we u de komende maanden nader informeren.

Secretaris Dierenparade Noordshow

Jaap Solle.

Onze jaarvergadering 2021 is gepland


Geplaatst op: 10 januari 2021

Onze jaarvergadering 2021 is gepland op dinsdag 9 februari. Misschien wat te optimistisch maar we zien wel.

We zijn er in geslaagd twee nieuwe bestuursleden te vinden.
Op de eerste plaats Pascal Verrijdt uit Boxmeer. Pascal is fokker van cavia’s, nieuw voor KSV Venray. Als tweede hebben we Twan Tonnaer bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Twan is al jarenlang lid van onze vereniging en gerespecteerd brahma fokker. Twan gaat het penningmeesterschap over nemen van Leo Cox.

Op onze jaarvergadering zullen beiden worden voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Na jarenlang het penningmeesterschap tot volle tevredenheid te hebben uitgeoefend gaat Leo Cox er dit jaar mee stoppen. We zijn Leo veel dank verschuldigd en zullen dat op onze jaarvergadering laten blijken.

Aantal konijnen getatoeëerd


Geplaatst op: 6 januari 2021

Van onze konijnen tatoeëerder Martien Jansen kregen we bericht dat er In 2019 in totaal 157 konijnen werden getatoeëerd. In 2020 waren het er 144 en dit ondanks de beperkingen door het corona virus en het wegvallen van een gerespecteerd lid.

Goed werk Martien.

Eendaagse keuring 30 oktober afgelast


Geplaatst op: 18 Oktober 2020

Hallo allemaal,

Zeer tot onze spijt hebben wij onze eendaagse keuring, 30 oktober aanstaande, moeten afgelasten.

We hebben lang getwijfeld, zo’n mooi aantal inzenders en aantal ingezonden dieren. Doodzonde. Misschien had het formeel nog wel gemogen, binnen, 30 mensen enz.

Maar wij kunnen en willen de gezondheid van onze eigen mensen maar ook van de familie Botden niet in gevaar brengen. Het risico van “insleep” is te groot. Veel reisbewegingen die ten stelligste worden afgeraden van zowel inzenders als keurmeesters. Maar ook en misschien wel vooral het morele aspect speelt een grote rol. Om met mijn eigen woorden te spreken “een feestje vieren in deze rottige tijd” is ongepast.

Jammer, maar wij hopen op begrip.

Hou het gezond en tot een volgende keer.
Henk

Martin Lucassen, Lid van Verdienste


Geplaatst op: 1 Maart 2020

In onze jaarvergadering van 11 februari j.l. werd bij unaniem besluit van de leden Martin Lucassen benoemd tot Lid van Verdienste. Vanaf het eerste uur is Martin actief geweest voor KSV Venray e.o. Van vaste leverancier van knuffelkonijntjes, het tatoeëren van konijnen tot het spelen van keurmeester op onze clubshows, op Martin deed je nooit vergeefs een beroep.

Vanwege Martins gezondheid werd de oorkonde hem thuis uitgereikt door een delegatie van het bestuur.

Tegelijkertijd kreeg Martin daar het speldje met oorkonde uitgereikt vanwege zijn 60 jaar lidmaatschap van de KLN.

Martin, voor beide zaken van harte gefeliciteerd.

Klik hier voor de foto's

Vacatures bij KSV Venray


Geplaatst op: 1 Maart 2020

K.S.V. Venray e.o. is dringend op zoek naar bestuursleden.
Iets voor jou?

Als je ook maar een beetje “schik” beleeft aan kleine huisdieren is dit misschien wel het vrijwilligers werk wat je allang zoekt. Samen organiseren we jaarlijks een jongdierendag en een clubshow. We bezoeken andere kleindierenshows en organiseren lezingen.

Vergaderen doen we 5 á 6 keer per jaar. Ben je een beetje administratief onderlegt, dan ben je meer dan welkom. Beleef je veel lol aan facebook ook dan kun je ons uit de brand helpen. Het bestuur bestaat nu nog uit 4 mensen. Om de taken zoveel mogelijk te verdelen zoeken we eigenlijk nog 3 nieuwe mensen.

Iets voor jou? Wil je wat meer weten over onze vereniging, we vertellen er graag over. Kijk op onze site onder het kopje “bestuur”

Fokker van het jaarGeplaatst op: 21 Februari 2020

Op onze jaarvergadering van 11 februari 2020 werden de trofeeën behorende bij de fokker van het jaar 2019 uitgereikt. Bij de jeugd ging Linda van den Hoogen strijken met de eer. Zij mag zich terecht fokker van het jaar 2019 noemen.

Bij de senioren was het Huub de Bruijn die zich een jaar lang fokker van het jaar mag noemen. Huub ontving de bij behorende Jan Swinkels Herinnerings Trofee. Een jaar lang staat deze nu te pronken bij Huub op de schouw.

Allebei van harte gefeliciteerd.

Klik hier voor de foto's

JaarvergaderingGeplaatst op: 04 Februari 2020

Op 11 februari 2020 houdt KSV Venray weer haar jaarvergadering in Clubhuis Cafe 1878 in Leunen. Op de agenda de gebruikelijk agenda punten zoals bestuursverkiezing, financieel jaarverslag met begroting en het jaarverslag secretaris.

Dit jaar vooral veel aandacht voor onze jubilarissen. Onder andere Martin Lucassen zal worden gehuldigd ivm 60 jaar lidmaatschap van de bond. Daarnaast zijn er nog 5 anderen die wat te vieren hebben.

Nieuw dit jaar is ook de uitreiking van de “Jan Swinkels herinnerings wissel trofee “ aan de fokker van het jaar 2019.

Binnenkort hier het verslag van deze bijzondere vergadering.

Henk Kersten, voorzitter

Clubyyshow 2019 in de startblokkenGeplaatst op: 31 Augustus 2019

Clubshow 2019 in de startblokken. A.s. weekend is er weer een Clubshow georganiseerd door KSV.
Iedereen is welkom van jong tot oud!

Zaterdag van 10.00 uur tot 22.00 uur

en

Zondag van 10.00 tot 16.00 uur

Klik hier voor de foto's

Gezamelijke jongdierendag Asten Deurne Liessel VenrayGeplaatst op: 31 Augustus 2019

Gezamelijke jongdierendag Asten Deurne Liessel Venray

Een aantal foto's hoe de gezamkelijke jongdierendag Asten Deurne Liessel en Venray werd gepresenteerd!

Klik hier voor de foto's

Jaarvergadering 5 februari 2019

Geplaatst op: 01 Maart 2019

Jaarvergadering 5 februari 2019

Op 5 februari j.l. stond de jaarvergadering op de agenda. Zoals altijd in ons clublokaal café 1878 in Leunen. Bezoekers werden ontvangen met koffie en vlaai.
Er stond nogal wat op de agenda.
Besloten werd om deel te gaan nemen aan een gezamenlijke jongdierendag met de verenigingen Deurne, Asten en Liessel. Met enige weemoed werd afscheid genomen van een eigen jongdierendag. Om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen is samenwerking hard nodig. De eerste gezamenlijke jongdierendag is in Deurne, 31 augustus a.s.

Ook zal vanaf dit jaar de “fokker van het jaar” worden gekozen. Hij of zij, die op een aantal vooraf aangewezen shows de meeste punten gaat halen krijgt de “Jan Swinkels Memorial wisselbeker” . De bedoeling achter dit initiatief is om wat meer roering binnen de vereniging te krijgen.

Theo Hendriks werd gekozen in het bestuur. Piet de Bruijn en Wilbert Franssen zijn tussentijds afgetreden. Nog steeds is de vereniging op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Met name een secretaris wordt node gemist. Deze post wordt voorlopig waargenomen Leo Cox en Henk Kersten. Henk Kersten heeft er nog een termijn voorzitterschap bij gekregen.

Gelet op de financiële positie van de vereniging is er tot slot besloten de contributie te verhogen naar € 25,00 per jaar. Het tweede lid uit een gezin betaalt € 20,00. Jeugdleden zijn voor € 10,00 per jaar onder de pannen.

Verder wordt voor het enten van onze kippen voortaan € 5,00 gevraagd. Dit was tot nu toe gratis. Daarnaast zal er links en rechts bezuinigd gaan worden op de uitgaven. Alles bij elkaar minder sympathieke maatregelen, maar wel noodzakelijk om de vereniging ook financieel draaiende te houden.

Henk Kersten

Ledenvergaderingen 2019

Geplaatst op: 01 Maart 2019

Ledenvergaderingen \ Bestuursvergaderingen 2019

Ledenvergaderingen 2019:

5 februari jaarvergadering
2 april
4 juni
20 augustus
1 oktober
3 december

Bestuursvergaderingen 2019:

22 januari
19 maart
21 mei
6 augustus
17 september
19 november

De clubshow 2019 wordt gehouden op 26 en 27 oktober 2019. Locatie Wilms bestratingen, Stationsweg 175a Oostrum (L)

Herning 2018

Geplaatst op: 28 December 2018

Herning 2018 Clubshow Denemareken

Het zit er weer op. De 3 jaarlijkse Europashow, dit jaar dus in Denemarken. Een evenement waar we zelfs onze clubshow voor hebben verzet. Was dat het waard? Je moet het mee gemaakt hebben om daar een antwoord op te kunnen geven. Wil je het lezen klik hier

Artikel over KSV Venray E.O in Kleindier magazine

Geplaatst op: 24 Oktober 2018

Te gast bij K.S.V. Venray en omstreken

Een artikel dat recent is geplaatst in Kleindier magzine. Wil je het lezen klik hier

Nieuw rubriek toegevoegd

Geplaatst op: 01 September 2018

Beste website bezoekers,

Een nieuw rubriek Dieren Tips is aan de linker zijde toegevoegd. Henk heeft de afstrap genomen om een tip\ervaring te delen over zijn Serama's.

Wil jij ook iets delen? Dat mag altijd! Schijf jou stukje en stuur dit naar Henk Kersten dan komt het op deze website gepubliceerd.

Lees Henk zijn tip: Lees over: Serama Algemeen Tips

Waakzaam te zijn voor NCD

Geplaatst op: 09 Juli 2018

Wat feiten:

Sinds 26 april 2018 zijn er in Belgie 10 gevallen van NCD (New Castle Disease ofwel Pseudo vogelpest) besmettingen geconstateerd bij hobbypluimvee. 27 Juni waren de twee laatste gevallen. In Nederland werd recent ook bij een koppel met diverse soorten hobbymatig gehouden hoenderachtigen het virus aangetroffen. Gelukkig bleek dit niet om een bestrijdingsplichtige variant te gaan.
Op dit moment is geen enkele professionele pluimveehouderij betrokken.

Noodmaatregelen in België! Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV (Begische NVWA) vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België; op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, aftaan, uitwisselen, ...) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven),

fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, ...). Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.

Kortom er zijn geen tentoonstellingen of markten de komende maand in België. Ook mag je de komende maand er geen dieren gaan halen dan wel heen brengen!

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte. De ziekteverschijnselen zijn meer of minder ernstig:
• ademhalingsproblemen
• stoornissen van het spijsverteringsstelsel
• verminderde eetlust
• sufheid
• verminderde leg
Bij besmetting met een erg agressieve stam, treden daarnaast ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.
De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.


Bij de verspreiding spelen aankoop van dieren, markten en contacten in het hobbycircuit een belangrijke rol. Ook besmetting via wilde vogels zijn mogelijke oorzaken. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal, bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen, of via de lucht.

Er is zeker geen reden voor paniek. Er zijn geen extra maatregelen door de overheid getroffen. Toch vonden wij als bestuur het raadzaam jullie op de hoogte te brengen zodat ook jullie waakzaam zijn om het virus niet te verspreiden. Daarnaast zijn onze dieren (die deelnemen aan het enten) waarschijnlijk voldoende beschermt. Daarvoor enten we namelijk meerdere keren per jaar en niet alleen de verplichte spray enting met een dekking van maar een half jaar. Maar het is goed om te weten dat het virus dichterbij is dan je denkt.

9 tot en met 11 november 2018 de europa show

Geplaatst op: 11 Februari 2018

Zoals bekend wordt in het weekend 9 tot en met 11 november 2018 de europa show gehouden in Herning Denemarken. De laatste keer dat deze show gehouden werd was 3 jaren geleden in Metz en werd bezocht door een grote KSV delegatie.

In verband hiermee zal onze clubshow verzet gaan worden naar 26, 27 en 28 oktober. In onze laatste ledenvergadering is hiertoe besloten.

Tegelijker tijd gaan we proberen een gezamenlijke reis te organiseren naar Denemarken. Hoogstwaarschijnlijk samen met onze zusterverenigingen. Hiervoor worden komende weken de eerste contacten gelegd. Wij houden u op de hoogte. Mee denken mag natuurlijk altijd.

De jaarlijkse fietstocht KSV

Geplaatst op: 02 Februari 2018

De jaarlijkse fietstocht met KSV wordt dit jaar gehouden op zondag 8 juli 2018.

Noteer die datum.

Jaarvergadering 1 Februari 2018

Geplaatst op: 02 Februari 2018

Jaarvergadering 1 februari 2018

Gisteravond, 1 februari 2018 onze jaarvergadering gehouden.

Een goed bezochte vergadering waar enkele belangrijke besluiten zijn genomen:
Zoals al was aangekondigd zijn Elly en Henri Theunis gestopt met hun bestuurswerkzaamheden. Gelukkig blijft Henri voor de vereniging het ent gebeuren voor zijn rekening nemen.

Piet de Bruijn werd gekozen in het bestuur. Welkom Piet. Wilbert Fransen was reglementair aftredend en is herkozen, zodat het bestuur nu bestaat uit Henk Kersten, Leo Cox, Wilbert Fransen en Piet de Bruijn. Er wordt naarstig gezocht naar uit breiding. Het secretariaat wordt voorlopig waargenomen door Henk Kersten en Leo Cox.

Verder is besloten te proberen onze clubshow 2018 te verzetten. Het valt dit jaar samen met de Europashow in Herning, Denemarken.

Bekend is dat enkele leden van onze vereniging daar heel graag naar toe willen en dat deze leden niet alleen een flink aandeel hebben in de organisatie van onze clubshow maar ook bij het inzenden van dieren. Het zou een flinke aderlating betekenen. Vandaag het genomen besluit.
Voordat deze kogel door de kerk is moeten er echter eerst nog de nodige hobbels worden genomen zoals het vinden van (nieuwe) keurmeesters op een andere datum.

Erkenning

Geplaatst op: 05 Januari 2018

Na jarenlang experimenteren met leeuwenkopjes met de kleur rohn, is vandaag dan eindelijk de beloning gekomen. Erkenning op de noordshow van een nieuw konijnenras.
De kroon op hun werk.

Een nieuw ras erkend krijgen is niet niks. Veel geduld is niet genoeg , kennis van zaken is net zo noodzakelijk. Anita en Piet , van harte gefeliciteerd.


Belangrijke datums 2018

Geplaatst op: 01 Januari 2018

Het bestuur vergadert op: 18 januari, 29 maart, 31 mei, 23 augustus, 4 oktober, 29 november
De ledenvergaderingen zijn: 1 februari, 12 april, 14 juni, 30 augustus, 18 oktober, 13 december

De jaarvergadering is 1 februari

Inschrijven jongdierendag tijdens de ledenvergadering van 30 augustus De jongdierendag is zaterdag 8 september

Inschrijven clubshow tijdens de ledenvergadering van 18 oktober De clubshow is op zaterdag 27 en zondag 28 oktober

Kippenhouder geeft een groepje van 5 hanen wat meer vrijheidGeplaatst op: 01 Januari 2018

Kippenhouder W. Jansen uit Holthees wilde een groepje van 5 hanen wat meer vrijheid geven tijdens de feestdagen door ze los door de tuin te laten lopen. Eerder hadden groepjes kippen deze vrijheid genoten maar de dames bleven daarbij altijd netjes binnen de poort.

De heren die zaterdag echter aan de wandel mochten, gingen al gauw de hele buurt verkennen en zo kon het gebeuren dat het gezelschap op de spoorlijn belande. De aanstormende trein zagen ze daarbij over het hoofd. Een aanrijding kon niet voorkomen worden en twee van hen overleefde het ongeluk niet.

Het is nog niet duidelijk of de heren de trein wilde nemen naar nog verdere oorden of dat de machinist met de kerst haan wilde eten.

Fijne feestdagen en een mooi en vooral gezond 2018!!!